Τσαμίχας Σπύρος-Νικήτας στη Ναυτεμπορική "Βιομεθάνιο: Καταλύτης καυσίμων για την ευρωπαϊκή πράσινη μετάβαση"

Τσαμίχας Σπύρος-Νικήτας στη Ναυτεμπορική "Βιομεθάνιο: Καταλύτης καυσίμων για την ευρωπαϊκή πράσινη μετάβαση"

Tsamichas Law Firm Tsamichas Studio Legage Athens Atene Greece Grecia Biomethane Sustainability

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πράσινης επανάστασης, πρωτοστατώντας στην παραγωγή βιοαερίου και βιομεθανίου, τα οποία θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ηπείρου. Στη μάχη για την επείγουσα ανάγκη απεξάρτησης από τον άνθρακα, το βιομεθάνιο προσφέρει μια βιώσιμη και ευέλικτη λύση της ίδιας ποιότητας με το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τους αμφίρροπους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης. Αυτή η βιολογική πηγή ενέργειας περικλείει την ουσία της κυκλικής οικονομίας, μετατρέποντας τα οργανικά απόβλητα σε ενέργεια, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δέσμευση της ΕΕ για ένα βιώσιμο, αυτάρκες και ασφαλές ενεργειακό μέλλον.

Η παραγωγή βιοαερίου και βιομεθανίου βασίζεται στην αναερόβια χώνευση οργανικών υλικών, όπου, απουσία οξυγόνου, τα βακτήρια διασπούν την οργανική ύλη, απελευθερώνοντας αέρια που αποτελούνται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Το βιομεθάνιο διυλίζεται περαιτέρω σε σχεδόν 100% μεθάνιο, παρέχοντας μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για θέρμανση, ηλεκτρισμό και μια καθαρότερη εναλλακτική λύση για τα καύσιμα μεταφοράς. Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός της ηπείρου, η Γερμανία δίνει το παράδειγμα, κατέχοντας τα δύο τρίτα της ευρωπαϊκής δυναμικότητας βιοαερίου, ενώ ακολουθούν η Δανία και οι Κάτω Χώρες.

Αυτή η στροφή προς την καθαρή ενέργεια δεν αφορά μόνο την περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα. Με την παραγωγή βιομεθανίου, η Ευρώπη μειώνει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας. Η αποθηκευσιμότητα και ο σταθερός ρυθμός παραγωγής του βιομεθανίου συμπληρώνουν τις διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, διαδραματίζοντας έτσι κρίσιμο ρόλο στην εξισορρόπηση του ενεργειακού μείγματος.

Η δέσμευση της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον είναι εμφανής στο σχέδιο REPowerEU, το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη για κλιμάκωση της παραγωγής βιομεθανίου ώστε να καλυφθεί η ζήτηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030 και να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι έως το 2050. Ο φιλόδοξος στόχος του σχεδίου είναι η ΕΕ να παράγει 35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα βιομεθανίου ετησίως έως το 2030, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται επενδύσεις ύψους 83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφέρει ότι οι εκπομπές μεθανίου μπορούν να μειωθούν σχεδόν στο μισό άμεσα μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης πρακτικών που απαιτούνται ήδη σε πολλές χώρες, όπως η αντικατάσταση βαλβίδων και αντλιών με πιο αποδοτικές εκδόσεις.

Ομοίως, η βιομηχανική σύμπραξη για το βιομεθάνιο (BIP), που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, είναι μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ της Επιτροπής της ΕΕ, των κρατών μελών, εμπειρογνωμόνων του κλάδου και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη και υπέρβαση του στόχου για την παραγωγή βιομεθανίου για το 2030. Η σύμπραξη αυτή ενθαρρύνει επίσης τη χρήση αποβλήτων και υπολειμμάτων για την παραγωγή βιομεθανίου, αποφεύγοντας τρόφιμα και πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές στη χρήση γης.

Με σαφές όραμα, η ΕΕ ενισχύει το νομοθετικό και χρηματοδοτικό της πλαίσιο για τη στήριξη αυτής της πράσινης μετάβασης. Η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διευρύνει το ρόλο του βιομεθανίου σε όλους τους τομείς και οι συστάσεις της Επιτροπής αποσκοπούν στην ταχεία προώθηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για το βιοαέριο και το βιομεθάνιο. Επιπλέον, η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) ορίζει ότι έως το 2024 οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συλλέγουν χωριστά τα οργανικά απόβλητα, δημιουργώντας μια χρυσή ευκαιρία για την ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής βιομεθανίου και τη δημιουργία νέων πηγών εισοδήματος στη γεωργία.

 

Tsamichas Law Firm Tsamichas Studio Legage Athens Atene Greece Grecia Biomethane Sustainability

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση

Κλείστε το ραντεβού σας.

Πετυχαίνουμε μαζί αγωνιζόμενοι για Δικαίωμα και Δικαιοσύνη.

Καλέστε μας

+30 210 363 8590