Αθέμιτος και Ελεύθερος Ανταγωνισμός

Αθέμιτος και Ελεύθερος Ανταγωνισμός

Αθέμιτος και Ελεύθερος Ανταγωνισμός

Το δικηγορικό μας γραφείο κατέχει εξέχουσα θέση, όσον αφορά τις μονοπωλιακές και αντιμονοπωλιακές πολιτικές των ελληνικών και διεθνών εταιρειών, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά. Παρέχουμε νομική βοήθεια για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό όπως και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τραστ.

Η πολύχρονη και επίπονη εμπειρία μας στο τομέα αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και επιτυχούς νομικής, δικαστικής και συμβουλευτικής κάλυψης των πελατών μας.