Εκτιμήσεις ESG και σχέδια βελτίωσης

Εκτιμήσεις ESG και σχέδια βελτίωσης

Εκτιμήσεις ESG και σχέδια βελτίωσης

  • ESG policies review, market gap analysis & benchmarking against peers Sustainability communication and
  • reporting support
  • Low carbon and energy savings financial support
  • Net Zero Carbon strategies and implementation
  • Identification of relevant SDGs
  • Social value strategies
  • Climate risk, adaptation and TCFD support
  • Policy development and advice
  • Science-base targets setting