Υπηρεσίες

A selection of practice areas we serve

We practice Law internationally for 44 years.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο αστικό δίκαιο και είναι σε θέση να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε: Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις (δωρεά, πώληση, εργολαβία, μεσιτεία, εντολή, δάνειο, χρησιδάνειο, εγγύηση κλπ.). Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και αποζημίωσης από αδικοπραξίες ...

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι από τα πλέον εξειδικευμένα στον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων έργων παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες, που καλύπτουν όλο το φάσμα αυτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (Ιταλία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ) ...

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας ή νέες πηγές ενέργειας ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας ...

To γραφείο μας διαθέτει πείρα πολλών δεκαετιών στη νομική υποστήριξη για τη σύσταση εταιρειών, τις τρέχουσες δραστηριότητες και συναλλαγές τους και τη λύση τους. Επίσης υποστηρίζει με συνέπεια και ασφάλεια την διεκπεραίωση όλων των νομικών διατυπώσεων για την σύσταση εταιρειών καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών ...

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με θέματα απόκτησης και διαχείρισης ακινήτων και διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία αναφορικά με την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας κάθε χρήσης, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη σε νομικά και φορολογικά θέματα ...

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους και τοπικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις με ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιζόμενους ...

Το γραφείο μας σε συνεργασία με τους πλέον έμπειρους οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους στην Ελλάδα, την Ελβετία, την Ιταλία και εν γένει σε όλη την Ευρώπη προσφέρει τις υπηρεσίες του στους τομείς της φορολόγησης ...

Η πολυετής και καθημερινή απασχόλησή μας στον τομέα του εργατικού δικαίου, με τις πελάτισσες μας εταιρίες, που απασχολούν δεκάδες ή και εκατοντάδες υπαλλήλους ...

Στον εξειδικευμένο χώρο των τηλεπικοινωνιών, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή τηλεφωνία, το δικηγορικό μας γραφείο κατέχει εξέχουσα θέση. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εταιρίες leaders της παγκόσμιας αγοράς, όπως SIEMENS HELLAS AE, ELIT AE, SIEMENS ICN, RA – ELIT  ARMENIAN TELECOMUNICATION,  ITALTEL SPA ...

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου και της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών, το δικηγορικό μας γραφείο είναι από τα πλέον ειδικά  στην δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία εταιριών τόσο σε νομικό όσο και φορολογικό σχεδιασμό στα σημαντικότερα εμπορικά ...

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται επί δεκαετίες στον τομέα των μεταφορών – Logistics και ειδικότερα στην ίδρυση, οργάνωση των μεταφορικών εταιριών – Logistics, στην αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους ως επίσης και νομική υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από την δραστηριότητα των εταιριών αυτών ...

Το δικηγορικό μας γραφείο κατέχει εξέχουσα θέση, όσον αφορά τις μονοπωλιακές και αντιμονοπωλιακές πολιτικές των ελληνικών και διεθνών εταιρειών, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά. Παρέχουμε νομική βοήθεια για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό όπως και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τραστ ...

Το δικηγορικό μας γραφείο με πολύχρονη πείρα στους προαναφερόμενους τομείς παρέχει με ασφάλεια, επιμέλεια και αποτελεσματικότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς συμβουλευτικές υπηρεσίες ...

The main services our law firm provides to residents abroad are drafting of real estate purchase and sale contracts, management and development of real estate.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει το δικηγορικό μας γραφείο προς τους κατοίκους εξωτερικού περιλαμβάνουν: -Σύνταξη συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων -Διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας ...

0
Χρόνια Εργασίας
0
+
Πετυχημένες Υποθέσεις
0
+
Ικανοποιημένοι πελάτες
0
Συνεργάτες